กองบิน ๕ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน กองบิน ๕ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓๘ คน โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ และครอบครัวร่วมเป็นเกียรติ ณ อนุสาวรีย์วีรชน กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

15 02 64 1 1 resize

15 02 64 1 2 resize     15 02 64 1 3 resize

15 02 64 1 4 resize     15 02 64 1 5 resize

15 02 64 1 6 resize     15 02 64 1 7 resize

15 02 64 1 8 resize     15 02 64 1 9 resize