กองบิน ๕ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ "กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19"

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ครอบครัว กองบิน ๕ กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ "กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19" โดยร่วมกับสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดวิกฤติขาดแคลนโลหิตและภาวะโลหิตไม่เพียงพอเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น  ๔๙ คน ได้ปริมาณโลหิตเป็นจำนวน ๒๒,๐๕๐ ซีซี ณ สโมสรทหารอากาศ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

17 02 64 1 1 resize     17 02 64 1 2 resize

17 02 64 1 3 resize     17 02 64 1 4 resize

17 02 64 1 5 resize     17 02 64 1 6 resize

17 02 64 1 7 resize     17 02 64 1 8 resize

17 02 64 1 9 resize     17 02 64 1 10 resize