กองบิน ๕ เดินทางตรวจเยี่ยมฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ ๕๐๙ (หัวหิน)

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕ เดินทางไปตรวจเยี่ยมฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ ๕๐๙ (หัวหิน) เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้อง โดยมีข้าราชการ ฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ ๕๐๙ (หัวหิน) ให้การต้อนรับ ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ ๕๐๙ (หัวหิน) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

25 02 64 1 1 resize     25 02 64 1 2 resize

25 02 64 1 3 resize     25 02 64 1 4 resize

25 02 64 1 5 resize     25 02 64 1 6 resize

25 02 64 1 7 resize     25 02 64 1 8 resize

25 02 64 1 9 resize     25 02 64 1 10 resize

25 02 64 1 11 resize     25 02 64 1 12 resize