พิมพ์
 
กองบิน ๕ จัดพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมอบใบประกาศเกียรติคุณของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมอบใบประกาศเกียรติคุณของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ ที่มีคุณวุฒิพิเศษ ลดเวลารับราชการเหลือ ๖ เดือน และพิธีวางพวงมาลา โดยมีนาวาอากาศโท ดิเรก ศิริมุกสิกะ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๕ พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี ณ อนุสาวรีย์วีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

25 02 64 2 1 resize     25 02 64 2 2 resize

25 02 64 2 3 resize     25 02 64 2 4 resize

25 02 64 2 5 resize     25 02 64 2 6 resize

25 02 64 2 7 resize     25 02 64 2 8 resize

25 02 64 2 9 resize     25 02 64 2 10 resize

25 02 64 2 11 resize     25 02 64 2 12 resize

25 02 64 2 13 resize     25 02 64 2 15 resize