กองบิน ๕ จัดพิธีเวียนเทียนและตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ และเสนาธิการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีเวียนเทียนและตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ พุทธสถาน กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

26 02 64 1 1 resize     26 02 64 1 3 resize

26 02 64 1 4 resize     26 02 64 1 5 resize

26 02 64 1 6 resize     26 02 64 1 7 resize

26 02 64 1 8 resize     26 02 64 1 9 resize

26 02 64 1 2 resize     26 02 64 1 10 resize

26 02 64 1 11 resize     26 02 64 1 12 resize