กองบิน ๕ จัดพิธีเททองหล่อนำฤกษ์วัตถุมงคลที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๙ ปี แห่งการสถาปนา กองบิน ๕

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมตัวแทนข้าราชการกองบิน ๕ จัดพิธีเททองหล่อนำฤกษ์วัตถุมงคลที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๙ ปี แห่งการสถาปนา กองบิน ๕ โดยมีพระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานสงฆ์ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

26 02 64 2 1 resize     26 02 64 2 2 resize

26 02 64 2 3 resize     26 02 64 2 4 resize

26 02 64 2 5 resize     26 02 64 2 6 resize

26 02 64 2 7 resize     26 02 64 2 8 resize

26 02 64 2 9 resize     26 02 64 2 10 resize

26 02 64 2 11 resize     26 02 64 2 12 resize

26 02 64 2 13 resize     26 02 64 2 14 resize

26 02 64 2 15 resize