กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก ประพันธ์ คงเปลี่ยน ประจำกองบิน ๕ เป็นผู้แทน นำข้าราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์   จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

02 03 64 1 1 resize     02 03 64 1 2 resize

02 03 64 1 3 resize     02 03 64 1 4 resize

02 03 64 1 6 resize     02 03 64 1 7 resize

02 03 64 1 8 resize     02 03 64 1 9 resize