กองบิน ๕ โครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ กองบิน ๕ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖

02 03 64 2 2 resize     02 03 64 2 3 resize

02 03 64 2 4 resize     02 03 64 2 5 resize

02 03 64 2 6 resize     02 03 64 2 7 resize

02 03 64 2 8 resize     02 03 64 2 9 resize

02 03 64 2 10 resize     02 03 64 2 11 resize

02 03 64 2 13 resize     02 03 64 2 14 resize