กองบิน ๕ ร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีเททองหล่อพระรูปจำลอง “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”

กองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีเททองหล่อ จารึกประวัติศาสตร์ในการสร้างพระรูปจำลองเนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปีแห่งการทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” เพื่อประดิษฐาน ณ กองบิน และโรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

03 03 64 1 1 resize     03 03 64 1 2 resize

03 03 64 1 3 resize     03 03 64 1 4 resize

03 03 64 1 5 resize     03 03 64 1 6 resize