กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม สายวิทยาการช่างอากาศ

นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ปริญญา ธานี วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ (๑) รองหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำงาน ฯ Vice Quality Manager Representative และคณะตรวจระบบบริหารคุณภาพฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สายวิทยาการช่างอากาศ โดยมีข้าราชการแผนกช่างอากาศ กองบิน ๕ เข้าร่วมให้การต้อนรับและฟังบรรยายสรุป ณ ห้องบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕โทร.๖๐๕๖๑

03 03 64 2 1 resize     03 03 64 2 2 resize

03 03 64 2 3 resize     03 03 64 2 4 resize

03 03 64 2 5 resize     03 03 64 2 6 resize

03 03 64 2 7 resize     03 03 64 2 8 resize

03 03 64 2 9 resize     03 03 64 2 10 resize