กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับนาวาอากาศเอก วรพจน์ วรพิศาล รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ เนื่องในโอกาสเดินทางมาให้การชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๖๔ และการซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ นขต.ทอ. ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและเสนอแนวทางแก้ไขให้กับ บน.๕ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

04 03 64 1 1 resize     04 03 64 1 2 resize

04 03 64 1 3 resize     04 03 64 1 4 resize

04 03 64 1 5 resize     04 03 64 1 6 resize

04 03 64 1 7 resize     04 03 64 1 8 resize

04 03 64 1 9 resize     04 03 64 1 10 resize