กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะจเรทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับนาวาอากาศเอก สมชาย แจ่มจันทร์ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของกองบิน ๕ และตรวจติดตามความคืบหน้า ผลการแก้ไขตามอนุมัติหรือสั่งการของผู้บัญชาการทหารอากาศ ตามข้อเสนอแนะของกรมจเรทหารอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

10 03 64 1 1 resize     10 03 64 1 2 resize

10 03 64 1 3 resize     10 03 64 1 4 resize

10 03 64 1 7 resize     10 03 64 1 6 resize

10 03 64 1 8 resize     10 03 64 1 9 resize