กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยเสนาธิการ กองบิน ๕ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ธีระ เกาะประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

16 03 64 1 1 resize     16 03 64 1 2 resize

16 03 64 1 3 resize     16 03 64 1 4 resize

16 03 64 1 5 resize     16 03 64 1 6 resize

16 03 64 1 8 resize     16 03 64 1 9 resize