กองบิน ๕ ตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปหน่วยฝูงบิน ๙๕๐๑ 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากองบิน ๕ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติและฟังบรรยายสรุปหน่วยบิน ๙๕๐๑ หาดใหญ่(ปฎิบัติราชการสนาม)เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการหน่วยบิน ณ กองบิน ๕๖ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ จนท.ถ่ายรูปทางอากาศ ฝูงบิน ๕๐๑ บน.๕

16 03 64 2 1 resize     16 03 64 2 2 resize

16 03 64 2 3 resize     16 03 64 2 4 resize

16 03 64 2 6 resize     16 03 64 2 5 resize

16 03 64 2 7 resize     16 03 64 2 8 resize

16 03 64 2 10 resize     16 03 64 2 11 resize