พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ ๓

นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการ กองบิน ๕ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก สุเวทย์ วงษ์คำช้าง รองผู้อำนวยการกองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ เนื่องในโอกาศนำคณะเจ้าหน้าที่โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ ๓ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนการปรับปรุงโครงสร้างทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาคารดังกล่าว โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม "รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔" ณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์   จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

18 03 64 1 1 resize     18 03 64 1 2 resize

18 03 64 1 3 resize     18 03 64 1 4 resize

18 03 64 1 5 resize     18 03 64 1 6 resize

18 03 64 1 7 resize     18 03 64 1 8 resize

18 03 64 1 9 resize     18 03 64 1 10 resize

18 03 64 1 11 resize     18 03 64 1 13 resize

18 03 64 1 14 resize     18 03 64 1 15 resize