กองบิน ๕ ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามบิน และหน่วยนอกที่ตั้ง บน.๕ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามบิน และหน่วยนอกที่ตั้ง บน.๕ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ และดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับการกำกับดูแล ความเรียบร้อย และความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน และหน่วยงานราชการโดยรอบ ดังนี้
๑. สนามบินท่ายาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
๒. สนามบินหัวหิน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพอากาศ ๐๕ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๔. สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมเขาใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

18 03 64 2 1 resize     18 03 64 2 2 resize

18 03 64 2 3 resize     18 03 64 2 4 resize

18 03 64 2 5 resize     18 03 64 2 6 resize

18 03 64 2 7 resize     18 03 64 2 8 resize

18 03 64 2 11 resize     18 03 64 2 9 resize

18 03 64 2 10 resize     18 03 64 2 12 resize

18 03 64 2 13 resize     18 03 64 2 14 resize