กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)

นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะขึ้นเพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมืองประจวบคีรีขัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย  หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์   จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

21 03 64 1 1 resize     21 03 64 1 2 resize

21 03 64 1 3 resize     21 03 64 1 4 resize

21 03 64 1 5 resize     21 03 64 1 6 resize

21 03 64 1 8 resize     21 03 64 1 9 resize

21 03 64 1 10 resize     21 03 64 1 11 resize

21 03 64 1 12 resize     21 03 64 1 13 resize