กองบิน ๕ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบ

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบ เครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการบิน ทำการตรวจสอบความรู้ ความสามารถ ภาควิชาการ และภาคอากาศ นักบินพร้อมรบใหม่ จำนวน ๒ นาย ได้แก่ เรืออากาศโท วีศรุตม์ เชื้อไทย และ เรืออากาศโท นฤทธิศักดิ์ บุตรศรีภูมิ ณ โรงจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

23 03 64 1 1 resize     23 03 64 1 2 resize

23 03 64 1 3 resize     23 03 64 1 4 resize

23 03 64 1 5 resize     23 03 64 1 6 resize

23 03 64 1 7 resize     23 03 64 1 8 resize

23 03 64 1 9 resize     23 03 64 1 10 resize

23 03 64 1 11 resize     23 03 64 1 12 resize

23 03 64 1 13 resize     23 03 64 1 14 resize