กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ คณะจัดเตรียมงาน "รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธ.ค.๒๔๘๔ "

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาวางแผนและเตรียมการจัดกิจกรรม "รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธ.ค.๒๔๘๔ " เพื่อเป็นการสดุดีและเผยแพร่วีรกรรมอันหาญกล้าของเหล่าบรรพชนทหารอากาศ ตลอดจนพี่น้องประชาชนและเยาวชน ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว แผนกกิจการพลเรือน บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

24 03 64 1 1 resize     24 03 64 1 2 resize

24 03 64 1 3 resize     24 03 64 1 4 resize

24 03 64 1 5 resize     24 03 64 1 6 resize

24 03 64 1 7 resize     24 03 64 1 8 resize

24 03 64 1 9 resize     24 03 64 1 10 resize

24 03 64 1 11 resize     24 03 64 1 12 resize

24 03 64 1 13 resize     24 03 64 1 14 resize