กองบิน ๕ ให้การต้อนรับหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท สมควร รักดี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

25 03 64 1 1 resize     25 03 64 1 2 resize

25 03 64 1 3 resize     25 03 64 1 4 resize

25 03 64 1 5 resize     25 03 64 1 6 resize

25 03 64 1 7 resize     25 03 64 1 8 resize

25 03 64 1 9 resize     25 03 64 1 10 resize

25 03 64 1 11 resize     25 03 64 1 12 resize

25 03 64 1 13 resize     25 03 64 1 14 resize