ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารถ่ายรูป จำพวกทหารลาดตระเวณทางอากาศและภูมิสารสนเทศ

นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ชัยณรงค์ พันธ์ุเทศ ผบ.ศลภ.คปอ.และคณะฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารถ่ายรูป จำพวกทหารลาดตระเวณทางอากาศและภูมิสารสนเทศ ณ กองบิน ๕ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ พ.อ.อ.สมบัติ ยาจันทรา จนท.ถร.ฝูงบิน ๕๐๑ บน.๕

 

25 03 64 2 1 resize     25 03 64 2 2 resize

25 03 64 2 3 resize     25 03 64 2 4 resize

25 03 64 2 6 resize     25 03 64 2 7 resize

25 03 64 2 8 resize     25 03 64 2 9 resize

25 03 64 2 10 resize     25 03 64 2 11 resize