กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณ อุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ และข้าราชการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ และภริยา ในโอกาสเดินทางมาเสริมสร้างสัมพันธไมตรีทางการทหาร การเยี่ยมชมหน่วยกองทัพอากาศ และศึกษาภูมิประเทศ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

31 03 64 1 1 resize     31 03 64 1 2 resize

31 03 64 1 3 resize     31 03 64 1 4 resize

31 03 64 1 5 resize     31 03 64 1 6 resize

31 03 64 1 7 resize     31 03 64 1 8 resize

31 03 64 1 9 resize     31 03 64 1 10 resize