กองบิน ๕ จัดพิธีส่งหน่วยบิน ฝูงบิน ๕๐๑ ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต้านภัยแล้งให้กับประชาชน

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต้านภัยแล้งให้กับประชาชน พร้อมคล้องพวงมาลัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หน่วยบินที่จะไปปฏิบัติการ โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้หน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงตั้งฐานปฏิบัติการ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย  หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์   จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 01 04 64 1 1 resize     01 04 64 1 2 resize

01 04 64 1 3 resize     01 04 64 1 4 resize

01 04 64 1 5 resize     01 04 64 1 6 resize

01 04 64 1 8 resize     01 04 64 1 9 resize