กองบิน ๕ สัมภาษณ์สารคดีโทรทัศน์ ชุด "รำลึก ๘๐ ปี สงครามมหาเอเซียบูรพา กองบินน้อยที่ ๕"

นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ ให้สัมภาษณ์สารคดีโทรทัศน์ ชุด "รำลึก ๘๐ ปี สงครามมหาเอเซียบูรพา กองบินน้อยที่ ๕" และอำนวยความสะดวก คณะถ่ายทำ ททบ.๕ และวงดนตรีดุริยางค์ทหารอากาศ ในโอกาศบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ Smart Soldier ณ กองบิน ๕ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

30 03 64 1 1 resize     30 03 64 1 2 resize

30 03 64 1 3 resize     30 03 64 1 4 resize

30 03 64 1 5 resize     30 03 64 1 6 resize

30 03 64 1 7 resize     30 03 64 1 8 resize