กองบิน ๕ จัดอบรมชี้แจง เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่รักษาการณ์

นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยนาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ นำข้าราชการกองบิน ๕ เข้าอบรมชี้แจง เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายทหารเวร, ผู้ช่วยนายทหารเวร, เสมียนเวร, และเวรประจำส่วนราชการทุกคนได้เข้าใจตามระเบียบการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

07 04 64 1 1 resize     07 04 64 1 2 resize

07 04 64 1 3 resize     07 04 64 1 4 resize

07 04 64 1 5 resize     07 04 64 1 6 resize

07 04 64 1 8 resize     07 04 64 1 9 resize