กองบิน ๕ จัดพิธีตรวจสอบการฝึกภาค ของทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก จณัตว์  ภัทรดิลก ผู้อำนวยการกองวิทยาการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประธานในพิธีการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๒ ของทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๔ และการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ พร้อมรับฟังผลสรุปวิจารณ์ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธี ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๗ เมษายน ๒๕๖๔


ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย  หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์   จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

07 04 64 2 3 resize     07 04 64 2 1 resize

07 04 64 2 2 resize     07 04 64 2 4 resize

07 04 64 2 5 resize     07 04 64 2 6 resize

07 04 64 2 7 resize     07 04 64 2 8 resize

07 04 64 2 9 resize     07 04 64 2 10 resize

07 04 64 2 11 resize     07 04 64 2 12 resize

07 04 64 2 13 resize     07 04 64 2 14 resize

07 04 64 2 15 resize     07 04 64 2 16 resize

07 04 64 2 17 resize     07 04 64 2 18 resize

07 04 64 2 19 resize     07 04 64 2 20 resize