กองบิน ๕ ร่วมพิธีปล่อยแถวขบวนกวาดล้างอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สุรสิทธิ์ มุ่งคุณ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวขบวนกวาดล้างอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานฝึกสุขแสวง ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

05 04 64 1 1 resize     05 04 64 1 2 resize

05 04 64 1 3 resize     05 04 64 1 4 resize

05 04 64 1 6 resize     05 04 64 1 7 resize

05 04 64 1 8 resize     05 04 64 1 9 resize