กองบิน ๕ จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญ
และรูปหล่อเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๕ ครบรอบ ๙๙ ปี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญ และรูปหล่อเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๕ ครบรอบ ๙๙ ปี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ มณฑลพิธีศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพระเกจิคณาจารย์เมตตาร่วมพิธีพุทธาภิเษกอธิษฐานจิต ได้แก่
- พระเทพสิทธิวิมล (หลวงพ่อเอียด) วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- พระราชสุทธิโมลี (หลวงพ่อสุทิน) วัดธรรมิการามวรวิหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักดิ์) วัดประดู่ พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม
- พระครูสมุทรพิทยาคม (หลวงพ่อใจ) วัดพระยาญาติ (ปากง่าม) จังหวัดสมุทรสงคราม
- พระครูสังฆรักษ์นน (หลวงปู่นน) วัดเขาพรานธูป จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- พระครูมนูญสีลสังวร (หลวงพ่อแถม) วัดช้างแทงกระจาด จังหวัดเพชรบุรี
- พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดนครปฐม
- พระครูสมุห์คำนวณ (พระอาจารย์นวณ) วัดแก้วเจริญ จังหวัดสมุทรสงคราม
และพระครูสุทธิสารโสภิต (พระอาจารย์ต๋อง) วัดพุตะเคียน จังหวัดกาญจนบุรี


ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

28 04 64 3 12 resize     28 04 64 3 15 resize

28 04 64 3 2 resize     28 04 64 3 8 resize

28 04 64 3 6 resize     28 04 64 3 14 resize

28 04 64 3 10 resize     28 04 64 3 4 resize

28 04 64 3 1 resize     28 04 64 3 5 resize

28 04 64 3 9 resize     28 04 64 3 7 resize

28 04 64 3 13 resize     28 04 64 3 11 resize