กองบิน ๕ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน กองบิน ๕ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ และครอบครัวกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี ณ อนุสาวรีย์วีรชน กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

29 04 64 1 1 resize     29 04 64 1 2 resize

29 04 64 1 3 resize     29 04 64 1 4 resize

29 04 64 1 5 resize     29 04 64 1 6 resize

29 04 64 1 7 resize     29 04 64 1 8 resize

29 04 64 1 9 resize     29 04 64 1 10 resize

29 04 64 1 11 resize     29 04 64 1 13 resize

29 04 64 1 14 resize     29 04 64 1 15 resize