กองบิน ๕ จัดโครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์ุหอยตลับ

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๕, เสนาธิการกองบิน ๕ นำข้าราชการกองบิน ๕ ส่งมอบพ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุหอยตลับ เนื่องในโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์หอยตลับ ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำไปขยายพันธุ์ และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติชายหาดอ่าวมะนาวต่อไป

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

12 05 64 1 1 resize     12 05 64 1 2 resize

12 05 64 1 3 resize     12 05 64 1 4 resize

12 05 64 1 5 resize     12 05 64 1 6 resize

12 05 64 1 7 resize     12 05 64 1 8 resize

12 05 64 1 9 resize     12 05 64 1 10 resize

12 05 64 1 11 resize     12 05 64 1 12 resize

12 05 64 1 13 resize     12 05 64 1 14 resize