กองบิน ๕ รับมอบขนุนพันธ์ทองประเสริฐ
เพื่อช่วยเหลือสินค้าล้นตลาดของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับการกองบิน ๕ รับมอบขนุนพันธ์ทองประเสริฐ จำนวนกว่า ๑ ตัน จากผู้แทน บริษัท NOTT 333 จำกัด ซึ่งขนุนจำนวนดังกล่าวทางบริษัทได้รับซื้อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนชุมชนนิคม กม.๕ ที่ขายได้ราคาต่ำ และผลผลิตล้นตลาด ทั้งนี้กองบิน ๕ นำขนุนดังกล่าวแจกจ่ายให้กับข้าราชการ ครอบครัว และทหารกองประจำการ บน.๕ ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

19 05 64 1 1 resize     19 05 64 1 2 resize

19 05 64 1 3 resize     19 05 64 1 5 resize