กองบิน ๕ จัดกิจกรรมตรวจบ้านพักอาศัย สำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก พรประเสิรฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ลงพื้นที่พิจารณาให้คะแนนการประกวดบ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ประเภทตึกแถวและหน่วยงานในสังกัดกองบิน ๕ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นแผนงานประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะสภาพแวดล้อมที่ดีต่อข้าราชการกองบิน ๕ และครอบครัว และเป็นการตรวจตราพื้นที่บ้านพักอาศัย และอาคารสำนักงานเพื่อให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจ และพักอาศัยได้อย่างปลอดภัยในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาล ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔


ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย   หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์  จนท.กภ ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

19 05 64 3 1 resize     19 05 64 3 2 resize

19 05 64 3 3 resize     19 05 64 3 4 resize

19 05 64 3 5 resize     19 05 64 3 6 resize

19 05 64 3 7 resize     19 05 64 3 8 resize