กองบิน ๕ จัดกิจกรรมหมอพบปะข้าราชการและครอบครัวเพื่อให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้นาวาอากาศตรีหญิง บุษย์ฉัตร ลับไพรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมหมอพบปะข้าราชการและครอบครัวเพื่อให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ โดยได้อธิบายให้ความรู้แก่ข้าราชการและครอบครัวกองบิน ๕ ในเรื่องของชนิด และประสิทธิภาพของวัคซีน ตลอดจนขั้นตอนการลงทะเบียน และให้ข้อมูลกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัวในการรับวัคซีนโควิด-๑๙ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔


ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย   หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์  จนท.กภ ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

19 05 64 2 2 resize     19 05 64 2 3 resize

19 05 64 2 13 resize     19 05 64 2 11 resize

19 05 64 2 7 resize     19 05 64 2 8 resize

19 05 64 2 9 resize     19 05 64 2 10 resize