กองบิน ๕ โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A)

พลอากาศเอก ชวาลา ราชวงศ์ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) และคณะตรวจเยี่ยม เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการปรับปรุงเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) และตรวจรับพัสดุ โดยมีนาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

24 05 64 1 1 resize     24 05 64 1 2 resize

24 05 64 1 3 resize     24 05 64 1 4 resize

24 05 64 1 5 resize     24 05 64 1 7 resize