กองบิน ๕ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการ กองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ จัดพิธีเวียนเทียน และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา และกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ พุทธสถานกองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

26 05 64 1 1 resize     26 05 64 1 2 resize

26 05 64 1 3 resize     26 05 64 1 4 resize

26 05 64 1 5 resize     26 05 64 1 6 resize

26 05 64 1 7 resize     26 05 64 1 8 resize

26 05 64 1 9 resize     26 05 64 1 10 resize

26 05 64 1 11 resize     26 05 64 1 12 resize

26 05 64 1 13 resize     26 05 64 1 14 resize

26 05 64 1 15 resize     26 05 64 1 16 resize