กองบิน ๕ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน กองบิน ๕ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๔๓ คน โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ และครอบครัวร่วมเป็นเกียรติ ณ อนุสาวรีย์วีรชน กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

02 06 64 1 1 resize     02 06 64 1 2 resize

02 06 64 1 3 resize     02 06 64 1 4 resize

02 06 64 1 5 resize     02 06 64 1 6 resize

02 06 64 1 7 resize     02 06 64 1 8 resize

02 06 64 1 9 resize     02 06 64 1 10 resize

02 06 64 1 11 resize     02 06 64 1 12 resize

02 06 64 1 13 resize     02 06 64 1 14 resize