กองบิน ๕ จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” มอบสิ่งของ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-๑๙

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากวิกฤตโควิด-๑๙ แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ (บ้านประจวบโชค) โดยมี นางไพรินทร์ หนูพรหม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

02 06 64 3 1 resize     02 06 64 3 2 resize

02 06 64 3 3 resize     02 06 64 3 4 resize

02 06 64 3 5 resize     02 06 64 3 7 resize