กองบิน ๕ เข้าร่วมสังเกตการณ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศตรีจักรวุฒิ เฉลย รองหัวหน้าแผนกกำลังพลกองบังคับการ กองบิน ๕ นาวาอากาศตรีพิระพงษ์ คงนาวัง นายทหารกิจการพลเรือน แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๕ และนาวาอากาศตรีหญิง บุษย์ฉัตร ลับไพรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมในด้านกระบวนการ สถานที่ บุคลากร และทรัพยากร สำหรับการเตรียมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔


ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว จ.ท.ชัชวาล ปะระมะ จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

 

05 06 64 1 1 resize     05 06 64 1 2 resize

05 06 64 1 3 resize     05 06 64 1 4 resize

05 06 64 1 5 resize     05 06 64 1 6 resize

05 06 64 1 7 resize     05 06 64 1 8 resize

05 06 64 1 9 resize     05 06 64 1 10 resize