ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) วีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔

วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศมอบหมายให้ พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) คุณพ่อช้อย โลดทนงค์ (พลทหารช้อย โลดทนงค์) อดีตวีรชนผู้กล้า แห่งกองบินน้อยที่ ๕ อ่าวมะนาว ในเหตุการณ์ความกล้าหาญ ของวีรกรรม ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔โดยมีนาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการ กองบิน ๕ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕ ร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) ณ วัดสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสีจนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

06 06 64 1 1 resize     06 06 64 1 3 resize

06 06 64 1 4 resize     06 06 64 1 2 resize

06 06 64 1 5 resize     06 06 64 1 6 resize

06 06 64 1 7 resize     06 06 64 1 8 resize

06 06 64 1 9 resize     06 06 64 1 10 resize

06 06 64 1 11 resize     06 06 64 1 12 resize

06 06 64 1 13 resize     06 06 64 1 14 resize

06 06 64 1 15 resize     06 06 64 1 16 resize

06 06 64 1 17 resize     06 06 64 1 18 resize