จัดกิจกรรมกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤติ COVID-19

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๕ ร่วมกิจกรรม กองทัพไทยร่วมใจใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤติ COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ส่งผลให้ปริมาณโลหิตสำรองมีปริมาณน้อย โดยกองบิน ๕ ได้รับการร้องขอจากสถานีกาชาดหัวหิน เฉลิมพระเกียรติ ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โดยมีผู้บริจาค จำนวน ๗๙ คน เป็นโลหิตจำนวน ๓๕,๕๕๐ ซีซี โลหิตจำนวนดังกล่าวจะถูกส่งให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติต่อไป ณ สโมสรทหารอากาศ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

09 06 64 1 1 resize     09 06 64 1 2 resize

09 06 64 1 3 resize     09 06 64 1 4 resize

09 06 64 1 5 resize     09 06 64 1 6 resize

09 06 64 1 7 resize     09 06 64 1 8 resize

09 06 64 1 9 resize     09 06 64 1 10 resize

09 06 64 1 11 resize     09 06 64 1 12 resize

09 06 64 1 13 resize     09 06 64 1 14 resize