กองบิน ๕ จัดพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพระรูปจำลอง พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพระรูปจำลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมประกอบพิธีฯ เมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการกองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย   หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี   จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

11 06 64 1 9 resize     11 06 64 1 6 resize

11 06 64 1 5 resize     11 06 64 1 11 resize

11 06 64 1 8 resize     11 06 64 1 4 resize

11 06 64 1 10 resize     11 06 64 1 12 resize

11 06 64 1 1 resize     11 06 64 1 2 resize

11 06 64 1 7 resize     11 06 64 1 3 resize