กองบิน ๕ จัดพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ โดยทำการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมนี้มีรองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมประกอบพิธีฯ อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้กำลังพลกองบิน ๕ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประกอบพิธีฯ จากกองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคารกองบังคับการกองบินน้อยที่ ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย   หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี   จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

11 06 64 2 11 resize     11 06 64 2 2 resize

11 06 64 2 10 resize     11 06 64 2 1 resize

11 06 64 2 5 resize     11 06 64 2 4 resize

11 06 64 2 3 resize     11 06 64 2 9 resize

11 06 64 2 14 resize     11 06 64 2 13 resize

11 06 64 2 12 resize     11 06 64 2 8 resize

11 06 64 2 6 resize     11 06 64 2 7 resize