กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล

พลอากาศตรี สรวิชญ์ สุรกุล เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณนิรชา สุรกุล เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล "กรมการเงินทหารอากาศ" เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยมี นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ , เสนาธิการกองบิน ๕ ข้าราชการ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔


ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย   หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐

ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

12 06 64 1 1 resize     12 06 64 1 2 resize

12 06 64 1 3 resize     12 06 64 1 4 resize

12 06 64 1 5 resize     12 06 64 1 6 resize

12 06 64 1 7 resize     12 06 64 1 8 resize

12 06 64 1 9 resize     12 06 64 1 10 resize

12 06 64 1 11 resize     12 06 64 1 12 resize

12 06 64 1 13 resize     12 06 64 1 14 resize