กองบิน ๕ มอบรางวัลพิเศษกิจกรรม Virtual Run 2021 "เพียงแค่คิด.. ที่จะก้าว.."

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๕ , เสนาธิการกองบิน ๕ มอบรางวัลพิเศษ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม "WING 5 VIRTUAL RUN" ที่มีความสม่ำเสมอ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่ง สูงสุด ๑๐ อันดับ จากการร่วมกิจกรรมในระยะเวลา ๓๐ วัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสถานที่ทำงานแห่งความสุข (Happy Workplace) ณ กองบังคับการกองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔


ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย  หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว จ.ท.ชัชวาล ปะระมะ  จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

 

14 06 64 1 1 resize     14 06 64 1 2 resize

14 06 64 1 3 resize     14 06 64 1 4 resize

14 06 64 1 5 resize     14 06 64 1 6 resize

14 06 64 1 7 resize     14 06 64 1 8 resize

14 06 64 1 9 resize     14 06 64 1 10 resize

14 06 64 1 11 resize     14 06 64 1 12 resize

14 06 64 1 13 resize     14 06 64 1 14 resize