กองบิน ๕ จัดพิธีทำบุญประจำปี กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ เป็นธานในพิธีทำบุญประจำปี กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ ประจำปี ๖๔ โดยมี รองผู้บังคับการ กองบิน ๕ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔


ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย   หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์   จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

18 06 64 1 1 resize     18 06 64 1 2 resize

18 06 64 1 3 resize     18 06 64 1 4 resize

18 06 64 1 5 resize     18 06 64 1 6 resize

18 06 64 1 7 resize     18 06 64 1 8 resize

18 06 64 1 9 resize     18 06 64 1 10 resize

18 06 64 1 11 resize     18 06 64 1 12 resize

18 06 64 1 13 resize     18 06 64 1 14 resize