กองบิน ๕ รับชมการถ่ายทอดสดพิธีบวงสรวงและพิธีมังคลาภิเษกองค์พระรูปจําลอง
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ นำกำลังพลกองบิน ๕ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบวงสรวงและพิธีมังคลาภิเษกองค์พระรูปจําลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ จากบริเวณพิธีหน้าพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ กองบัญชาการ กองทัพอากาศ เมื่อ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

21 06 64 1 1 resize     21 06 64 1 2 resize

21 06 64 1 3 resize     21 06 64 1 5 resize

21 06 64 1 6 resize     21 06 64 1 7 resize

21 06 64 1 9 resize     21 06 64 1 10 resize

21 06 64 1 9 resize     21 06 64 1 10 resize

21 06 64 1 12 resize     21 06 64 1 13 resize

21 06 64 1 14 resize     21 06 64 1 15 resize