กองบิน ๕ จัดพิธีขอขมาลาอุปสมบท

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบทของข้าราชการ บน.๕ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ กองบังคับการกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

29 06 64 2 1 resize     29 06 64 2 2 resize

29 06 64 2 3 resize     29 06 64 2 4 resize

29 06 64 2 5 resize     29 06 64 2 6 resize

29 06 64 2 7 resize     29 06 64 2 8 resize

29 06 64 2 9 resize     29 06 64 2 10 resize