กองบิน ๕ เตรียมความพร้อมรับทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑
คุมเข้มมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid 19)

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์, นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ และนาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศโท ดิเรก ศิริมุสิกะ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ นำข้าราชการหน่วยฝึกทหารใหม่ ให้การต้อนรับ และสาธิตการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนซึ่งกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด เพื่อรองรับทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ รวมทั้งวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid 19) ตามแนวทางที่ทางกองทัพอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว จ.ท.ณรงค์ฤทธิ มะโนรัตน์ ชัยวงค์ จนท.กบ.พัน.อย.บน.๕ โทร.๖-๐๖๘๔

 

30 06 64 1 1 resize     30 06 64 1 2 resize

30 06 64 1 3 resize     30 06 64 1 4 resize

30 06 64 1 5 resize     30 06 64 1 6 resize

30 06 64 1 7 resize     30 06 64 1 8 resize

30 06 64 1 9 resize     30 06 64 1 10 resize