กองบิน ๕ มอบรางวัลให้กับผู้สำเร็จการศึกษาและสอบได้อันดับ ๑ จากสถานศึกษาของกองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาและสอบได้อันดับ ๑ จากสถานศึกษาของกองทัพอากาศ ได้แก่
๑.จ่าอากาศเอก พงศกร นาคถาวร สอบได้อันดับ ๑ หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๗
๒.จ่าอากาศตรีหญิง วนิชญา จันทร์เสน่ห์ สอบได้อันดับที่ ๑ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางอากาศ รุ่นที่ ๔๗
พร้อมนี้ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้กล่าวให้โอวาท และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กองบังคับการกองบิน ๕

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช  นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

30 06 64 2 1 resize     30 06 64 2 2 resize

30 06 64 2 3 resize     30 06 64 2 4 resize

30 06 64 2 5 resize     30 06 64 2 6 resize

30 06 64 2 7 resize     30 06 64 2 8 resize