มอบของแทนคำขอบคุณให้แก่บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นาวาอากาศโท ดิเรก  ศิริมุสิกะ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ มอบของแทนคำขอบคุณให้แก่บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕ ได้มาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) แบบ RT-PCR หรือ swabให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ ซึ่งตรวจในกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมด และสุ่มตรวจในกลุ่มเสี่ยงต่ำ และกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยง เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕

 

02 07 64 1 1 resize     02 07 64 1 2 resize

02 07 64 1 4 resize     02 07 64 1 5 resize

02 07 64 1 6 resize     02 07 64 1 7 resize